ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ

ภาคใต้มีพื้นที่ประมาณ 70,715 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 14 จังหวัด แบ่งออกเป็น – ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส – ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูลภูมิประเทศมีลักษณะเป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยมีทะเลขนาบทั้ง 2 ด้าน คือ อ่าวไทยและ ทะเลอันดามัน มีแนวเทือกเขาภูเก็ตทอดยาวตั้งแต่ จ.ชุมพรถึง จ.พังงา ถัดจากนั้นเป็นภูเขาหินปูนเตี้ย ๆ และเทือกเขา นครศรีธรรมราช เป็นแนวต่อของเทือกเขาภูเก็ต เริ่มจากทางใต้ของ จ.สุราษฎร์ธานี กระบี่ ผ่านนครศรีธรรมราชไปถึงสตูล ทิวเขาทั้งสองนี้ ทอดยาวไปทางตอนกลาง ของภาคขนานกับแนว ลองจิจูดคล้าย ๆ แกนกลาง พื้นที่ลาดไปทางฝั่งทะเลทั้ง 2 ด้าน

ทางด้านใต้สุดของภาคมีแนวเทือกเขาสันกาลาคีรีทอดยาวในแนวตะวันออก – ตะวันตก และใช้เป็นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย จากแนวเทือกเขาที่ทอดยาวไปทางตอนกลางของภาคนี้มีที่ราบแคบบริเวณชายฝั่งทะเล เมื่อพิจารณาลักษณะภูมิประเทศ ในส่วนที่ต่อกับภาคตะวันตกทาง ตอนบนแล้วพบว่ามี ลักษณะคล้าย ๆ กัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาลักษณะวัฒนธรรมประกอบในบริเวณเขตต่อระหว่าง จ.ชุมพร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ.บางสะพาน) เป็นแนวแบ่งภาค เพราะ ในบริเวณนี้มีลักษณะคล้าย ๆ ส่วนที่เหลื่อมกันระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางคือ ประชาชนพูดภาษาค่อนไปทางภาษาพื้นเมือง ภาคใต้ประกอบกับลักษณะภูมิอากาศมี ปริมาณฝนมากกว่าทางตอนบน และปริมาณฝนทางด้านใต้เพิ่มมากขึ้น

ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐานวิทยาของภาคใต้พบว่า เทือกเขาภูเก็ตประกอบด้วยหินชุดแก่งกระจาน ทางด้านใต้ของเทือกเขานี้เป็นหินชุดราชบุรี และมีหินแกรนิตยุคครีเตเชียสแทรกขึ้นมาเป็นหย่อม ๆ ซึ่งหินแกรนิตยุคนี้มีแร่ดีบุกตกผลึกอยู่มากมาย ตั้งแต่ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต ส่วนเทือกเขา นครศรีธรรมราชนั้นมีหินชุดภูกระดึงผ่านจาก จ.สุราษฎร์ธานีไปยังกระบี่ สลับหินชุดราชบุรี และชุดทุ่งสง บริเวณเขาหลวงนครศรีธรรมราชเป็นหินแกรนิต ยุคเดียวกันกับหินแกรนิต ในเทือกเขาภูเก็ต บริเวณรอบ ๆ เขาหลวงมีหินชุดตะรุเตา ยุคแคมเบรียม ซึ่งเป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ชนิดหนึ่งที่พบในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศบริเวณภาคใต้นี้ทำให้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกยกตัวสูงขึ้น ชายฝั่งทะเลราบเรียบ มีหาดทรายสวยงามอยู่หลายแห่ง ซึ่งแตกต่าง จากชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกแผ่นดินยุบตัวลงไป ชายฝั่งทะเลจมตัวทำให้ฝั่งทะเลขรุขระ เว้า ๆ แหว่ง ๆ มีเกาะมากมาย บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดอ่าวไทย พื้นที่ทางด้านนี้เกิดจากการที่พื้นดินยกตัวสูงขึ้นลักษณะฝั่งทะเลราบเรียบ มีบริเวณเขตน้ำตื้น กว้างขวาง การยกตัวของพื้นที่ดังกล่าวทำให้มีที่ราบแคบ ๆ ตั้งแต่ จ. ชุมพร ลงไปถึง จ.นราธิวาส และเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและยังมีหาดทรายสวยงามหลายแห่ง แม้น้ำสายสั้น ๆ ที่เกิดจากภูเขาทางตอนกลางได้แก่ คลองชุมพร แม่น้ำคีรีรัฐ แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง และแม่น้ำโก-ลก เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะสมุย และเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่มากที่สุดในภาคใต้

บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน ภูมิประเทศด้านนี้เกิดจากแผ่นดินยุบตัวลงไป ทั้งนี้เพราะมีหลักฐานในบางบริเวณที่แสดงว่าพื้นดินยุบตัว เช่น บริเวณปากแม่น้ำกระบุรี จ.ระนอง มีลักษณะเป็นรูปตัววีลึกเข้าไปในแผ่นดิน ชายฝั่งทะเลขรุขระ เว้า ๆ แหว่ง ๆ มีอ่าวและเกาะมากมาย เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะภูเก็ต เกาะตะรุเตา เกาะลันดา เกาะลิบง เกาะพระทอง และเกาะยาวใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลบางแห่ง น้ำทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนขึ้นอยู่ ตั้งแต่อ่าวพังงาลงไปถึง จ.สตูล และสิ่งที่ สามารถพิสูจน์ได้อีกประการหนึ่งว่าแผ่นดินยกตัวสูงขึ้น คือ การที่พบซากหอย ซากสัตว์ทะเล ในบริเวณหินปูนบางแห่ง และที่เกาะตะรุเตา แม่น้ำสายสั้น ๆ ทางฝั่งทะเลด้าน ตะวันตก มีแม่น้ำกระบุรี แม่น้ำตรัง และลำธารสายสั้น ๆ

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s